وب سایت جامع نیازمندی های آنلاین

اعضای ویژه:

   عضویت در این بخش شامل خدمات به بخش های دولتی و خصوصی بوده و جهت رونق و شفاف سازی فعالیت های کارفرمایان طراحی شده است. هر یک از کارفرمایان طرف قرارداد اپلیکیشن با ثبت نام و دریافت که کاربری می توانند به پنل مدیریتی خود دسترسی پیدا کنند و اقلام و قیمت های خود را ثبت کرده و یا در صورت لزوم تغییر دهند. کلیه اقشار مردم می توانند با بررسی قیمت ها و تخفیف های اعلام شده در مشاغل فوق الذکر جهت خرید کوپن تخفیف خدمات اقدام نمایید. در واقع کارفرمایان و مشاغل مختلف از این طریق به تبلیغ و معرفی خود پرداخته و خوب مشتری می کنند.

   عضویت در این بخش زمان دار بوده و پس از اتمام دوره قرارداد این اشتراک به پایان می رسد و شما باید جهت اشتراک جدید اقدام نمایید.

[enamadlogo_shortcode]